Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

За нас

o    История и традиции
o   
Ръководство
o    Педагогически персонал
o    Педагогически съветник
o    Ученически съвет
o   
Училищно настоятелство
o    Униформи
o    Нашите успехи

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Проект „ПрироДА“

Стартира нов проект в ОУ "Кирил Христов" - гр. Стара Загора

Проектът е озаглавен ПрироДА („ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ (LIFE15-GIE/BG/000977) и е разработен по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно  с Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета Либри“.

От цяла България за участници в проекта са избрани 56 училища.

Основните цели на проекта са: 

1) формиране на ключови компетентности за подкрепа на устойчивото развитие;

2) информираност на младите хора за мрежата Натура 2000;

3) повишаване на качеството на обучението по природни науки в 5. – 7. клас чрез прилагане на иновативни методически технологии.

За целта е оборудвана интерактивна Стая за ПрироДА: лаптоп, екран с висока резолюция за дигитални ресурси, лиценз за използване на специализиран софтуер.

В рамките на проекта учениците ще разработват идеи за опазване на драстично намаляващото биологично разнообразие; ще правят анкетни проучвания сред съученици, учители, родители граждани; заедно със своите учители ще разработват обучителни ресурси за устойчиво развитие; ще посетят зона от Натура 2000 и др.  Ръководителите на групи ще се ангажират със създаването и работата на мрежа от учители за ПрироДА, участвали в разработването и пилотирането на обучителните ресурси по проекта. В края на дейностите по проекта ще се осигури възможност за представяне на Стаите на ПрироДА на националното събитие Натура 2000 идва в столицата.

  

От началото на учебната 2017/2018 година Основно училище „Кирил Христов” работи по проект „ПрироДА”. Проектът е озаглавен ПрироДА („ПрироДА: Изграждане на информирана подкрепа за европейската екологична мрежа Натура 2000; възпитаване на поколение от обучени и знаещи поддръжници“ (LIFE15-GIE/BG/000977) и е разработен по програма LIFE на Европейския съюз, съвместно  с Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета Либри“.

За учениците от пети и шести клас от училището днешния ден беше по-различен. Заедно със своите учители г-жа Венета Кирковска, г-жа Екатерина Йовчева, зам. директор – г-жа Йотова и директора – г-н Балъкчиев,  те бяха на кино за природата и гледаха филма "Те отлитат". За повечето от тях птиците, за които разказва 40 минутния филм, бяха непознати и срещата с тях беше нова и изненадваща. 

Учениците, които са част от проект "ПрироДА", за пръв път се запознаха с червеногушата гъска и участваха в игра за разпознаване числеността на световната популация на вида, за пръв път виждаха белоглави и египетски лешояди, като срещата с вторите беше най-вълнуваща за тях. Огромен интерес в тях предизвикаха и розовите и къдроглавите пеликани.

Финалната част на проект в ОУ "Кирил Христов" - гр. Стара Загора завърши с екскурзия до язовир „Жребчево”. Наблюдавайки постоянните промени в природата, учениците я опознават. По този начин се стимулира тяхната любознателност, желанието за откривателство. Наученото за природата провокира тяхното любопитство за допълнителна информация. На базата на непосредствения допир с природните обекти се откриват пътища за обогатяване на детските знания и опит, за неусетно формиране, а не за натрапчиво внушаване на положително отношение към природата, посредством изучаването на „суха и скучна материя” от картинки и текст, поместен в учебниците и помагалата към тях. Непосредствените преживявания имат голяма образователна стойност. Те са емоционално наситени и мобилизират всички сетива. Точно в такава екскурзия с много емоции и забавление, учениците наблюдаваха птици заедно с орнитолога Стойчо Стойчев от БДЗП в Натура 2000 в зона язовир " Жребчево". Те наблюдаваха чапли, речни дъждосвирци, патици, корморани и още много птици, а накрая и един величествен орел змияр.

 Благодарим и на издателство „Просвета Либри“ за забавната викторина и възможността да учим и да се забавляваме.