Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

 

ОУ "КИРИЛ ХРИСТОВ" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Основно училище „Кирил Христов” - гр. Стара Загора е едно от иновативните училища в България, което е модел на модерното училище, в него учениците подобряват своите резултати и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси и методи на преподаване.

*****

Анкетна карта (родител)

Анкетна карта (ученик)

 

*****

*****

Интерактивен урок за храносмилателна система.

*****

Поуките в приказката „ Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми”

*****

Интерактивен урок по български език - Разказ по въображение в писмена форма

*****

Урок по литература - "Великден"

*****

Урок по литература - "Коледа"

*****

Урок по литература - "Домът на олимпийските богове"

*****

Учениците от 5 „А” клас с интерес проведоха урокът „Движение на градивните частици”, децата с подреждане, прегрупиране и движения, представиха твърдо, течно и газообразно състояние на веществата. Процесът дифузия бе демонстриран с естествени материали – боб, леща, грах, макарони и др.

*****

 

Кой не е гледал към небето и не е мечтал за приказни неща?! Звезди, съзвездия, планети, слънце, всички тези наглед трудни понятия се усвоиха лесно от учениците от 5 „А” клас с презентации, модели, макети, рисунки. Така часовете по Човекът и природата станаха интересни и забавни.

*****

Тема "Обикновени дроби. Въведение" В часа по математика в 5 "А" клас се въвеждат новите понятия чрез начупване на шоколад на равни части.

*****

Иновативен урок по български език в 5 "А" клас на тема: "Диалог" -обобщителен урок.

*****

Иновативен урок по литература в 5 "А" клас на тема: Героите в приказката "Тримата братя и златната ябълка".

*****

Днешното време се характеризира с постоянно нарастване на информацията във всички области. Съвременното училище не може да остане встрани от процеса на усъвършенстване на човешкото общество. Информационните технологии навлязоха в различни области на човешката дейност. Съвсем естествено е компютърът в училище да стане част от обучението в училище.

Интегрирането на информационните технологии в часовете по български език и литература в начален етап, цели приобщаване на децата към компютърната култура, където компютърът се разглежда не просто като инструмент, а като интелектуално предизвикателство. Точно в това си качество той е най-привлекателен за децата. Обучението на малките ученици предлага една нетрадиционна среда, която провокира знанията, уменията и въображението им с богатите възможности за разнообразни дейности, за реализиране на всякакви проекти, за изпробване на варианти, за търсене на нови подходи, стратегии, решения.

*****

В часовете по история и цивилизация, учениците от 5а клас показват попълнени от тях схеми и разработени проекти /част от иновативното обучение по този учебен предмет/.

*****

Във връзка с наближаването на 1 ноември- Ден на народните будители и като част от Училищна рамкова програма на Основно училище „Кирил Христов” за иновативност в обучението , учениците от 5 „а” клас/ иновативна паралелка/ по идея на: главен учител Марияна Тодорова и старши учител Здравко Мочев, подкрепени от своите учители преподаващи в паралелката: Веска Черкелова, Албена Мечева и Пламен Михалев организираха и участваха в един „ Урок по родолюбие”.
Специален гост за провеждане на урока беше поканен Искрен Красимиров „ от НЕзабравимата България”.Гостът и учениците представиха своя поглед за Левски и Ботев, като изгледаха малък филм големите поборници на българската свобода.
Урокът беше съпътстван от интересен модел на представяне на исторически факти и събития, отразяващ живота на Левски и Ботев, като съчета: история и литература, изобразително изкуство и …математика. Искрен Красимиров им представи филма "Левски и Ботев на живо" чрез един модерен и атрактивен поглед към нашата история, малко преди Освобождението. В урока прекрасно си партнираха Искрен Красимиров като водещ и учител и петокласниците които подготвени чудесно от своите учители, успяха да се срещнат /с дошлата им на гости история/, чрез "живите" Левски и Ботев.
Гост на нашия „Урок по родолюбие” посветен на Деня на народните будители, беше Мария Цоловска – старши експерт по обществени науки и гражданско образование в РУО Стара Загора.