Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

Бланки на документи

Бланка за мотивирано заявление за отсъствие на ученик по семейни причини изтеглете от тук

Бланка на заявление за консултация с психолог   изтеглете от тук

Образец на медицинска извинителна бележка за отсъствие на ученик  изтеглете от тук

Бланка за включване в група на задължително избираема подготовка   изтеглете от тук

Заявление за дубликат на свидетелство за основно образование    изтеглете от тук

Заявление за записване на ученик в училището   изтеглете от тук

Заявление за издаване на:  Удостоверение образец 30 ; Удостоверение образец 2   изтеглете от тук

Характеристика на ученик    изтеглете от тук

Заявление за записване на ученик от друго училище   изтеглете от тук

Заявление за преместване на ученик в друго училище    изтеглете от тук

Заявление за посещение на училищния психолог  изтеглете от тук

Характеристика на ученика   изтеглете от тук

Заявление за отказ от свободно избираема подготовка    изтеглете от тук

Заявление за отказ от ЦОУД   изтеглете от тук

Заявление за включване на ученик в група за разширена подготовка   изтеглете от тук

Декларация за включване в група с целодневно обучение    изтеглете от тук