Начало  Актуално  Патрон   Галерия  Контакти

 

За нас

o    История и традиции
o   
Ръководство
o    Педагогически персонал
o    Педагогически съветник
o    Ученически съвет
o   
Училищно настоятелство
o    Униформи
o    Нашите успехи

 

Учебна дейност

График на учебното време

Олимпиади, състезания, НВО

Виртуална библиотека
Училищна документация

Бланки на документи
Проекти

Иновативно училище

Училищна база
Прием

За нас

История
Ръководство
Педагогически персонал
       

Педагогически съветник
Обществен съвет

Училищно настоятелство

Униформи

Изяви на учители 

Изяви на ученици 

Вестник "Слънчогледи" 

Счетоводен отчет

Обществени поръчки
 

Полезни връзки

МОН
РУО Стара Загора
Община Стара Загора
ЗНАМ.bg
Уча се
BG учители

 

ГРАФИК

Националното външно оценяване за VII клас през учебната 2018-2019 година:

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
 

19.06.2019 г. – НВО по математика
 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Учебно-изпитни програми за приемане на места по държавния прием след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година

Националното външно оценяване за IV клас:

 май 2019 г. – Български език и литература;

 май 2019 г.– Математика;

 май 2019 г.– Човекът и природата;

 май 2019 г.– Човекът и обществото.

 

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2018–2019 година

 

ОЛИМПИАДА

ОБЩИНСКИ КРЪГ

ОБЛАСТЕН КРЪГ

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Интердисциплинарна

олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас

 

26.01.2019 г.

9:00 ч.

 

23.02.2019 г.

9:00 ч.

 

06.04.2019 г. , от 09:00 ч. , РУО – Ямбол

Български език и литература

 

до 16.12.2018 г.

 

03.02.2019 г.

31.03.–01.04.2019 г.

РУО – Бургас

 

Английски език

до 20.01.2019 г.

09.02.2019 г.

9:00 ч.

23.03.2019 г., 10:00 часа,

РУО – Хасково

 

Немски език

до 25.01.2019 г.

23.02.2019 г.

9.00 ч.

29.03.–31.03.2019 г., РУО – Бургас

 

Руски език

 

до 13.01.2019 г.

09.02.2019 г.

9:00 ч.

09.03.2019 г., 09:00 часа,

ПГПЧЕ, РУО–Плевен

 

Испански език

до 25.01. 2019 г.

16.02.2019 г.

9:00 ч.

30.03. 2019 г. 10:00 ч. РУО– Благоевград

 

Френски език

до 25.01. 2019 г.

16.02.2019 г.

9:00 ч.

23.03.2019 г. 10:00 ч.

РУО – Плевен

 

Италиански език

до 25.01. 2019 г.

16.02.2019 г.

9:00 ч.

23.03.2019 г. 10:00 ч. РУО–София–град

Математика

до 15.12.2018 г.

02.02.2019 г.

12.04.–15.04.2019 г.,

РУО–София–град

Информатика

до 05.01.2019 г.

16.02.2019 г.

9:00 ч.

15.03.–17.03.2019 г. РУО – Пазарджик

Информационни

технологии

до 13.01.2019 г.

до 10.03.2019 г.

10.05.–12.05.2019 г.,

РУО – Враца

Математическа лингвистика

до 13.01.2019 г.

15.02.2019 г.

14:00 ч.

05.04.–07.04.2019 г., РУО– Хасково

 

Философия

до 02.02.2019 г.

09.02.2019 г.

9:00 ч.

29.03. –31.03.2019 г.,

РУО – Варна

 

История и цивилизация

до 20.01.2019 г.

16.02.2019 г.,

9:00 ч.

19.04. – 21.04. 2019 г., 08:00 часа, гр. Копривщица, РУО София–регион

Гражданско

образование

до 19.02.2019 г.

до 25.02.2019 г.

19.04.–21.04.2019 г.,

РУО – Габрово

География и икономика

до 20.01. 2019 г.

23.02.2019 г.

9:00 ч.

12.04.–14.04. 2019 г., РУО – Видин

 

Физика

до 14.01.2019 г.

включително

17.02.2019 г.

05.04.–07.04. 2019 г., 8:00 ч.,

РУО – Русе

 

Астрономия

до 15.01.2019 г. включително

23.02.2019 г.

14:00 ч.

19.04.–21.04.2019 г., 8:00 ч., РУО – Стара Загора

Химия и опазване на околната среда

до 20.01.2019 г.

10.02.2019 г.,

9:00 ч.

16.03.–17.03.2019 г., РУО – Ямбол

Биология и здравно

образование

до 31.01.2019 г.

24.02.2019 г.,

9:00 ч.

30.03.–31.03.2019 г., 9:00 ч.,

РУО – Смолян


 

ГРАФИК

за провеждане на националните състезания през учебната 2018–2019 година 

СЪСТЕЗАНИЕ

ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезания по

математика, чиито резултати могат да се използват при държавен план – прием за ученици от IV клас

 

 

1.  Математическо  състезание  „Европейско  кенгуру“  – областен  кръг  –

23.03.2019 г.

2. Пролетно математическо състезание, 30.03.2019 г.

3. Математическо състезание „Питагор“, 13.04.2019 г.

4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“, 18.05.2019 г.

 

 

 

 

 

Математика

1. Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас, 18.01.–

20.01.2019 г., РУО –  Сливен

2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“

– Областен кръг – 23.03.2019 г.,

– Национален кръг –01.06.2019 г. – РУО – София – град

3. Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 15–17.03.2019 г., РУО – Ловеч

4. Пролетни математически състезания, 29.03.2019– 31.03.2019 г., V – VII клас, гр. Шумен

VIII – XII клас, гр. Варна

 

 

 

Информатика

1.  Национален  есенен  турнир  по  информатика   23–25.11.2018  г.,  гр. Шумен

2. Пролетни   състезания по информатика 19–21.04.2019 г., гр. Велико

Търново

3. Национален летен турнир по информатика – 07–09.06.2019 г., гр. Русе

 

Информационни технологии

1.  Национален  есенен  турнир  по  информационни  технологии  „Джон

Атанасов” – 30.11. – 02.12.2018 г., гр. София

2. Национално състезание по компютърни мрежи 13–14.04.2019 г., гр. София

Математическа лингвистика

Национално състезание по математическа лингвистика, 25.01. – 27.01.2019 г., РУО – Стара Загора

 

 

 

Физика

1. Есенно национално състезание по физика, 01.11. – 03.11.2018 г., РУО -

Благоевград

2. Национално състезание „Турнир на младите физици”, 01.02. –

03.02.2019 г., РУО – Перник

3. Пролетно национално състезание по физика, 08.03.–10.03.2019 г.,  РУО

–  Монтана

Химия и

опазване на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 13.04.–14.04.2019 г., РУО

– Пазарджик

Природни науки и екология

Представяне и защита на проекти, 24.11.–25.11.2018 г., РУО – Видин

 

Природни науки и екология

Национално  състезание  „Акад.  Любомир  Чакалов“  по  природни  науки

(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 08.06.–

09.06.2019 г., РУО – София–град

Ключови компетентности по природни науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),

01.12. – 02.12.2018 г., РУО – Велико Търново

 


 

 

Технологии

„Виртуално предприятие” – 12.04. – 13.04.2019 г., РУО – София–град

 

 

 

Английски език

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Общински кръг – до 14.10.2018 г. Областен кръг – до 21.10.2018 г.

Национален кръг – 10.11. – 11.11.2018 г., гр. Стара Загора

 

Английски език

Фестивал на авторска драматургия и театър на английски език

Областен кръг – до 03.02.2019 г.

Национален кръг – 09.03. – 10.03.2019 г., гр. Враца

 

Немски език

Национален конкурс за театър на немски език в гр. Пазарджик, април 2019

г.

 

Немски език

Национално състезание за написване на есе

Областен кръг – м. ноември 2018 г.

Национален кръг – м. април 2019 г., град София

Френски език

Национален конкурс за театър на френски език, април 2019 г.

Испански език

Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март 2019 г.

Английски език,

Испански език, Италиански език, Немски език, Руски език, Френски език

Многоезично състезание

Областен кръг – 20.10.2018 г.

Национален кръг – 24.11.2018 г., гр. Велико Търново

 

Религия

Национален конкурс „Бог е любов”, Областен кръг – до 01.04.2019 г. Национален кръг – юни 2019 г., гр. Русе

 

 

Музика

Национално състезание  Музикална игра „Ключът на музиката“

– Общински кръг – 25.01.2019 г.

– Областен кръг –  22.02.2019 г.

– Национален кръг – 22.03.– 24.03.2019 г., гр. Пловдив

 

Хореография

Национално състезание „Фолклорна плетеница”

– Областен кръг – до 19.04.2019 г.

– Национален кръг – 31.05. – 03.06.2019 г., гр. Варна

Национално

състезание по финансова математика

Провежда се на 09.03.2019 г.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

  1. http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=26

  2. http://www.danybon.com/obrazovanie/nvo-math-4-class-2016/

  3. http://www.bgtest.eu/?f=list_tests&class=5

  4. http://ucha.se/motiviramse/online-uroci-testove-video-uroci-uprazhnenia-ucha-se/?gclid=CK6Mt8LG_84CFUOeGwod8nYDSQ

  5. https://sites.google.com/site/elektronnitestove/

  6. https://www.math10.com/bg/izpiti/vanshno-oceniavane-4-klas.html

  7. http://math-bg.com/